กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


     วันนี้ (12  มกราคม 2561) ที่กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมได้ร่วมมอบของขวัญ และมอบทุนการศึกษา ของสมาคมสันนิบาตเสรีชนไทย – มาเลเซีย ร่วมกับ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 100 ทุน รวมเป็นเงิน 100,000 บาท


     สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแจกของขวัญ รางวัลต่างๆ มากมาย รวมทั้งการจัดแสดงอาวุธยุทธโธปกรณ์ต่างๆ ทั้งรถถัง การสาธิตการขับเครื่องบินขับไล่กริพเพน รวมทั้งการแสดงการสาธิตทางจักรยานยนต์ โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 มาจัดแสดงเพื่อสร้างความสุขความสนุกสนานและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการ สื่อให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ด้วยการผสานพลังพี่น้องชาวไทยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการจัดงานวันเด็ก โดยได้รับความสนใจจากบรรดาครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นำเด็กๆ เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกันจำนวนมาก


     ในส่วนของ กองทัพอากาศ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้อนุมัติให้กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ขึ้นโดยได้รับมอบนโยบายและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้เที่ยวชมการบินของอากาศยานสมรรถนะสูง รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของกองทัพอากาศ เช่นเดียวกับหน่วยงานของกองทัพอากาศทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังจะช่วยปลูกฝัง ให้เยาวชนในวันนี้มีจิตใจที่ดี ศรัทธา และรักทหาร พร้อมที่จะเติบโตเป็นคนดีของสังคมในอนาคต ดั่งคำขวัญของ พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้ในวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า