ในห้วงเทศกาลปีนี้ ขอความร่วมมือ ห้าม ซื้อ-ขาย-ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิด!!

220

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือ ร้านค้า รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ งด ซื้อ-ขาย รวมถึงใช้ดอกไม้เพลิงทุกชนิด ในห้วงเดือนรอมฎอน เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลฮารีรายอปีนี้

          ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า