“ทหารพราน44” สนับสนุนกำลังพล ร่วมบริจาค “โลหิต” เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่มีความต้องการโลหิต “สุขใจผู้ให้ … ต่อลมหายใจผู้รับ”

43

          วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. พันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และกำลังพลอาสาสมัครทหารพราน ร่วมบริจาค “โลหิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน” จัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เพื่อนำโลหิตที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และผู้ป่วยที่มีความต้องการ ตามโรงพยาบาล/สถานพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

         โดยในการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ทางหน่วยมีกำลังพลเข้าร่วมการบริจาค จำนวน 72 นาย รวมยอดรับบริจาคโลหิต (ทุกหมู่โลหิต) จำนวน 32,400 ซีซี ณ กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

บริจาคโลหิต

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า