พบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ และป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

35

          วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดยพันตรี ประวิทย์  ช่วยพิชัย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมด้วยกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ และกำลังพลที่ป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน 2567 จำนวน 2 นาย ได้แก่ สิบโท อภิสิทธิ์  เกษมสุข กำลังพลที่ป่วยติดเตียง ซึ่งพักรักษาตัวที่ บ้านเลขที่ 28/7 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และ อาสาสมัครทหารพราน กัมปนาท  จันทร์พรหมศรี กำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ พิการทางด้านร่างกายจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพักอาศัยที่ บ้านเลขที่ 30 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงเป็นการตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อกำลังพล “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า