ทหารพราน 42 ร่วมทาสีกำแพงโรงเรียน ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี

670

          ที่ โรงเรียนบ้านตะโล๊ะสะมีแล หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ของหน่วย ฯ ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น, บุคลากรครู/นักเรียน และพี่น้องประชาชน ตำบลแหลมโพธิ์ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีร่วมทำกิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนน่าอยู่ เสริมความมั่นคงป้อม ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน “ตามโครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ” ทาสีกำแพงโรงเรียน และป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในพื้นที่ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า