Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทหารพราน ลงพื้นที่เสริมทักษะภาษาไทยให้น้องชายแดนใต้ ณ โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล หมู่ที่ 6 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

           พันตรี ศิริพล  จังพานิช  นายทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 นำกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงฯ ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เกิดสำนึกรักในความเป็นไทย สามารถอ่านออกเสียงและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปในอนาคต โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน...

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เร่งแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 8 อำเภอของจังหวัดยะลา

    วันนี้ 11 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสา ซึ่งเป็นกำลังพลจากหน่วยทหาร หน่วยงานในพื้นที่ นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจน คณะครูนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41...

เราจะปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่ออยู่ในบ้านเดียวกัน เพื่อป้องกันโควิด-19

โควิด-19 ระบาดระลอก 2 แล้ว!! เราจะปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่ออยู่ในบ้านเดียวกัน เพื่อป้องกันโควิด-19 ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

“….สิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้ คือ… การที่ได้เห็นรอยยิ้มของประชาชน ….สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้ คือ… ได้เห็นประชาชนมีความสุข….”

"....สิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้ คือ...  การที่ได้เห็นรอยยิ้มของประชาชน ....สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้ คือ... ได้เห็นประชาชนมีความสุข...."   ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

แม่ทัพภาคที่ 4 สร้างความอุ่นใจ พบปะครอบครัวทหารใหม่ ดั่งน้องคนเล็กของกองทัพบก

        วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร​  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4...

พิธีเปิดการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 15  กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี ศานติ  ศกุนนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2563 พร้อมเน้นย้ำการฝึกต้องพัฒนาการฝึกให้สมจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติทางยุทธวิธี พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการฝึกเป็นบุคคลและการฝึกเป็นหน่วย เพื่อรองรับสถานการณ์ และภารกิจของหน่วยในอนาคต  ณ  ค่ายพระปกเกล้า อำเภอเมือง...

เสวนา “สันติสุขชายแดนใต้ ดอกไม้หลากสี” โดย คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

     วันที่  29 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมเสวนา  เรื่อง สันติสุขชายแดนใต้ ดอกไม้หลากสี เพื่อ เปิดเวทีรับฟังปัญหา แสดงความคิดเห็นในแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้...

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 เร่งขุดลอกคูคลอง เพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่

        วันนี้ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ หมู่ที่ 3 บ้านนอก ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ร้อยตรี พรสิงห์ เนตรสายสกุล...

พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่

     เมื่อ 25 ก.ค.63 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเป็นอยู่ และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้กับประชาชนทราบ เพื่อความสงบสุขของประชาชน รวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19, ไข้หวัดมาลาเรีย และไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่ อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งได้สอบถามความเป็นอยู่และปัญหาที่ต้องการให้หน่วยงานทหารเข้าช่วยเหลือ ...

Facebook