“ร้อยดวงใจ ชาวอำเภอรือเสาะ เป็นหนึ่งเดียว” 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

63

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ที่ สนามหน้าเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ร่วมกับ ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ประชาชนจิตอาสา และนักเรียนในพื้นที่ จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ ชาวอำเภอรือเสาะ เป็นหนึ่งเดียว” ร่วมร้องเพลงชาติกึกก้องทั่วทั้งอำเภอรือเสาะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานธงชาติไทย รวมถึงแสดงออกถึงความรักชาติ สำนึกในความเสียสละของบรรพบุรุษ และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอรือเสาะ ประธานในพิธี

          วันพระราชทานธงชาติไทย เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไข พระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญ คือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเสนอให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี “เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย”

ธงไตรรงค์
ธงชาติไทย
วันธงชาติไทย
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า