พบปะ เยี่ยมเยียน พร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

149

          เมื่อวันที่ 9 กันยายน เวลา 11.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งได้สอบถามถึงความต้องการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันและเรื่องอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยติดเตียง และเก็บข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือ ในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ในการดำเนินชีวิตต่อไป

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า