ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของ ฉก.ทพ.20

295

          วันนี้ (21 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฎิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป การสับเปลี่ยนกำลัง, การปฏิบัติงานของหน่วย จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบริโภคให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามกองร้อยทหารพราน ประกอบด้วย กองร้อยทหารพรานที่ 2007 และ กองร้อยทหารพรานที่ 2013 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว

          ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้สั่งการเน้นย้ำกำลังพลทุกคนปฎิบัติงานตามนโยบายของ อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยให้มีความมุ่งมั่นในการปฎิบัติงาน ให้เพิ่มความระมัดระวังการตอบโต้ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในการก่อเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ เช่น การเฝ้าระวังการก่อเหตุในวันเชิงสัญลักษณ์, การใช้ระเบิดขว้างแบบไปป์บอมต่อฐานปฏิบัติการ, การก่อเหตุต่อเป้าหมายอ่อนแอหรือลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่แล้วก่อเหตุซ้ำ รวมทั้งให้หน่วยเปิดแผนยุทธการเชิงรุกของหน่วย ใช้ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ เพื่อควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆ เรื่องเพื่อให้ได้ใจพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า