แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ ก่อนเดินทางสร้างความเข้าใจ มาตรการป้องกันตนเองแก่พี่น้องประชาชนช่วง covid-19 จังหวัดปัตตานี

338

        วันนี้ (7 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน รับฟังสถานการณ์เหตุการณ์ พร้อมติดตามคดีสำคัญในพื้นที่ ตลอดจนมอบนโยบายและสั่งการให้หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติการเชิงรุกควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย ขณะเดียวกันกับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างใกล้ชิดด้วย โดยเฉพาะการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำภารกิจต่อหัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนควบคุมพื้นที่ จุดเสี่ยง จุดล่อแหลมในการก่อเหตุ ด้วยความรอบคอบ วางแผน พลิกแพลงสถานการณ์อย่างรู้เท่าทัน จัดกำลังอย่างเหมาะสม และต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าลาดตระเวนกดดัน ไม่ปฏิบัติซ้ำๆ จนเป็นเป้าหมายให้ง่ายต่อการก่อเหตุของฝ่ายตรงข้าม เพื่อลดความพยายามการก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพ ด้วยยุทธศาสตร์คนดีไม่สร้างเงื่อนไข ตลอดจนติดตามเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนมาดำเนินการทางกฎหมายโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือด้วยการสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ให้เป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ใช้การปฏิบัติงานด้านการข่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทั้งการเมืองและการทหาร ทำพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย และคำนึงถึงการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 สูงสุด โดยมี พันเอก โกเมธ  รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47  และกำลังพล ให้การต้อนรับ

        จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางลงพื้นที่ ชุมชนนาประดู่ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนถึงการปฏิบัติตนภายใต้ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตามกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดได้กำหนด แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ยังคงมีความน่าเป็นห่วง แต่หากทุกภาคส่วน รวมทั้งพี่น้องประชาชนได้ร่วมมือการเฝ้าระวัง ป้องกัน เราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน ก่อนมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ใช้ในการป้องกันตนเอง สร้างความปลอดภัยเป็นขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า