มทภ.4 ร่วมกิจกรรมละศีลอด รอมฎอนสัมพันธ์มอบความสุขให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า สานใจไทย สู่ใจใต้

197

          วันนี้ 16 เมษายน 2566 เวลา 17.30  ณ สำนักงานสมาคมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ขอเป็นมือบนแบ่งปันสุขให้น้อง ๆ เด็กกำพร้า “ ประจำปี ฮิจเราะศักราช 1444 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการสมาคม ฯ และแบ่งปันความสุขให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตามเจตนารมย์ ของสมาคม ฯ ในการช่วยเหลือสังคมและตอบแทนคุณแผ่นดิน อีกทั้งยังเป็นการกระทำความดีในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่งของพี่น้องมุสลิมอีกด้วย โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ,พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,นายกสมาคมเยาวชนสานใจ ไทยสู่ใจใต้ ,หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ,หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข , , ผู้นำศาสนา , ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวพบปะให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและน้องๆเยาวชน ว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมละศีลอดในวันนี้ ดีใจที่ได้เข้ามาสัมผัสพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องไทยมุสลิมในห้วงเดือนรอมฏอน ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1444 และได้มีโอกาสไปร่วมพบปะกับผู้นำศาสนาและร่วมละศีลอดกับพี่น้องประชาชนในหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คาดหวังว่าน้องๆเยาวชนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้และร่วมพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะร่วมหนุนเสริมภารกิจของสมาคมเยาวชนสานใจไทย สูใจใต้ และเยาวชนอย่างต่อเนื่องต่อไป”

          ทั้งนี้ได้ร่วมมอบเงินขวัญถุงเนื่องในโอกาสวันฮารีรายอ และมอบข้าวสารให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 คน ก่อนจะร่วมละศีลอดร่วมกัน

          ต่อมา แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางไปยังโรงแรม CS ปัตตานี เพื่อพบปะให้กำลังใจกับแก่คณะเยาวชน เด็กกำพร้า หญิงหม้ายและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มคณะประสานงานระดับพื้นที่ที่จัดเลี้ยงละศีลอด ถือเป็นกำลังใจดีๆในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ เป็นพลังความดีใช้ชีวิตด้วยความสุขต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า