ทหารพราน 49 ร่วมกิจกรรมละศีลอด (เปิดปอซอ) เนื่องในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮิจเราะห์ศักราช 1444 พร้อมมอบทุนให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่

105

          เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ มัสยิดนูรูลกอลบี บ้านไอร์ซือเร๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ร้อยโท อำนาจ คงคาชัย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4905 ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน, โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิด และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมละศีลอด (เปิดปอซอ) เนื่องในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 ซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งประเสริฐยิ่งของพี่น้องมุสลิมที่จะประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่ให้ได้บุญกุศลสู่ครอบครัวและเป็นการฝึกความอดทน อดกลั้น อันนำไปสู่ความเข้มแข็ง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง

          ทั้งนี้ได้มีการมอบทุนให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่ตำบลช้างเผือก เพื่อเป็นทุนทรัพย์ให้เด็กกำพร้าได้ใช้จ่าย และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายอับดุลเลาะ ลือแม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกเป็นประธาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า