กิจกรรม “ส่งมอบความสุขในห้วงเดือนรอมฎอน” ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

91

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566 ณ พื้นที่ บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ สมาคมฟ้าใส ส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ มูลนิธิคนช่วยฅน และผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “ส่งมอบความสุขในห้วงเดือนรอมฎอน” ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วย การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในห้วงเดือนรอมฎอน พร้อมกับมอบชุดยาพระราชทาน และมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันให้กับประชาชนผู้ยากไร้ จำนวน 2 ครอบครัว และผู้พิการ (ผู้ป่วยติดเตียง) จำนวน 1 ครอบครัว เพื่อให้กำลังใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เพราะเราจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า