“ทหารพราน 44” จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566

116

          เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ กองบังคับการ กรมทหารพรานที่ 44 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจาก พันเอก ภาคภูมิ จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย คุณ จุฑาพร จันทรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่ 44 และกำลังพลผู้อาวุโสของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 “สงกรานต์ปีใหม่ สมหวังดั่งใจปรารถนา คลายทุกข์คลายโศก คลายโรคภัยพาล”

          ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า