มวลชนกลุ่มเสื้อเขียวจังหวัดนราธิวาส เดินทางกลับจากถวายพระพร “พระองค์ภา” ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

259

          วันนี้ 6 มกราคม 2566 เวลา 11.15 น. ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มวลชน องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มเสื้อเขียว) จำนวน 50 คน เดินทางกลับจากถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เดินทางเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 มวลชน องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มเสื้อเขียว) ได้เข้าถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

          ด้าน นายอิสมาแอ แต รองประธาน องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มเสื้อเขียว) เล่าว่า รู้สึกมีความภาคภูมิใจในฐานะที่เราทุกคนเป็นพสกนิกรชาวไทย และได้เดินทางไปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อีกทั้งการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้สัมผัส โลกทัศน์อย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน โดยสิ่งที่ภาคภูมิใจในครั้งนี้ นอกจากคณะฯ ได้ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่คณะฯ ได้ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจและปลื้มใจจากการเดินทางในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 

          สำหรับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มเสื้อเขียว) เป็นกลุ่มมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุดแรก ที่มีความประสงค์และตั้งใจเดินทางไปถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยได้รับการสนับสนุนเที่ยวบิน C-130 จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมให้มวลชนกลุ่มนี้ได้ไปร่วมทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคกลาง เปิดประสบการณ์ที่ดีให้กับมวลชนในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า