แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 วัดท่าประดู่ จังหวัดสงขลา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่

45

          วันนี้ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ วัดท่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 พร้อมด้วยคุณคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 จัดขึ้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งพิธีกรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนา และเพื่อรวบรวมปัจจัยที่เป็นบริวารของกฐินสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ กุฏิ โรงครัว ซึ่งทางวัดใช้สำหรับประกอบศาสนกิจพิธีต่างๆ ตลอดบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัดที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ โดยมี พระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพันเอกยุทธนาม เพชรม่วง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          โดยการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564  ณ  วัดท่าประดู่ ตรงกับแรม 3 ค่ำเดือน 11 ทั้งนี้ ประเพณีการทอดกฐินในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทานตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสจะทอดกฐินได้ในระหว่างระยะเวลานี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ถือว่าไม่เป็นการทอดกฐิน หรือกฐินจะมีช่วงเวลานับจากวันออกพรรษาไปหมดเขตวันลอยกระทง สำหรับปัจจัยที่ได้จากบริวารกฐินครั้งนี้มียอดรวมทั้งสิ้น 415,900 บาท

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า