มทภ.4 ลงพื้นที่ย้ำมาตรการเชิงรุก “ไม่ประมาท ไม่สูญเสีย” คุ้มครองพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ประชาชน

193

          วันนี้ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดี และชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ซึ่งกำลังจะเข้าปฏิบัติการจรยุทธ์ ลาดตระเวนควบคุมพื้นที่ตามแผนการปฏิบัติเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ก่อนเข้านมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และพบปะให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธในคราวเดียวกัน โดยมี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พันเอก ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 คณะที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงส่วนหน้าร่วมคณะติดตาม

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้โอวาทและขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้เสียสละเวลา คุ้มครองพื้นที่ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากำลังพลทุกนายมีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยดีเสมอมา “ขอเน้นย้ำในมาตรการป้องกันฐานปฏิบัติการต้องมีระบบ ไม่ประมาท ทันต่อทุกสถานการณ์ โดยจะต้องไม่มีความสูญเสียแก่กำลังพลในทุกระดับ ยึดถือยุทธศาสตร์คนดี ไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ สำหรับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่นั้นให้หน่วยได้กำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติการเชิงรุก และเชิงรับอย่างมีชั้นเชิง พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและระมัดระวัง ตื่นตัว ไม่ประมาท การออกคำสั่งจะต้องเข้าใจตรงกันจนถึงเจ้าหน้าที่คนสุดท้าย และในการปฏิบัติเเต่ละภารกิจ สามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย ก่อนมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานต่อไป”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า