45 ปี วิภาวดีรำลึก สดุดีวีรกรรมพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต จงรัก และภักดี ถวายชีวิตเพื่อชาติ และบ้านเมือง

623

          วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่หน้าลานพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานในพิธี วันวิภาวดีรังสิตประจำปี 2565 และวางพวงมาลา เพื่อรำลึกและสดุดีแห่งความเสียสละความจงรักภักดีด้วยการทำงานอย่างถวายชีวิตเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม โดยมี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชนเข้าร่วมพิธี

          สำหรับวัน “วิภาวดีรังสิตรำลึก” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อข้าราชการทหาร ตำรวจ และประชาชน ซึ่งสมเด็จพระองค์หญิงทรงมีพระทัยเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประกอบพระกรณียกิจ พระองค์ยังเป็นที่รักยิ่งของชาวบ้าน ใน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้นำความเจริญต่าง ๆ ไปสู่พื้นที่จนได้รับฉายาว่าเจ้าแม่พระแสง ทรงประกอบพระกรณียกิจจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนม์ จากการถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยิงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง กระสุนถูกพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2520 ทั้งที่พระทัยยังทรงห่วงกังวลผู้อื่น พระองค์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นชาติพลี ตราบจนวาระสุดท้าย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า