กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่กูโบร์ลูวา (นอก) เตรียมพร้อมสำหรับการประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

261

          วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. ที่กูโบร์ลูวา (นอก) หมู่ที่ 1 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอหนองจิก, ประชาชนจิตอาสา, กำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาดบริเวณรอบกูโบร์ลูวา (นอก) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพให้แก่ นายเจ๊ะมูหามะญากี เจ๊ะเด็ง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนรัก หมู่ที่ 7 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่เสียชีวิตขณะเข้าเจรจากับผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อเป็นการสดุดีวีรบุรุษชายแดนใต้

          สำหรับนายเจ๊ะมูหามะญากี  เจ๊ะเด็ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ กล้าหาญ เป็นผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน รวมถึงปฏิเสธกลุ่มคนร้ายไม่ให้เข้ามาหลบซ่อน หรือพักอาศัยภายในหมู่บ้าน อีกทั้งยังเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามบังคับใช้กฎหมายและเจรจากับคนร้าย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งผู้ใหญ่บ้านฯ ถือเป็นบุคคลที่น่ายกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะมีการประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า