ทหารพรานเดินลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่

433

          วันนี้ 28 มีนาคม 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่) ทำการเดินลาดตระเวนพิสูจน์ทราบเชิงรุก ในพื้นที่อำเภอยะหา, อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าภูเขาโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการเดินลาดตระเวนตรวจตราในจุดเสี่ยง/จุดล่อแหลมต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้า สินค้าหนีภาษี และยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ โดยในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ อยู่ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งกำลังพลมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลพื้นที่ และร่วมกันแจ้งเบาะแสเมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติในพื้นที่ หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร 061-173-2999 และเบอร์สายด่วน 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า