“ทหารพราน 44” ห่วงใย ใส่ใจครอบครัว อดีตกำลังพล ในพื้นที่ จ.ปัตตานี เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ “เพราะเรา คือครอบครัวเดียวกัน”

177

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ บ้านพักอาศัยอดีตกำลังพล ในพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พันเอกภาคภูมิ  จันทรักษ์  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย คุณ จุฑาพร จันทรักษ์  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 44 ลงพื้นที่พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัว และวีรบุรุษอดีตทหารกล้าที่ผ่านศึกสงคราม (จชต.) เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยไว้ในครั้งอดีตกาล “เนื่องใน วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์” จำนวน 2 ราย คือ อดีต อาสาสมัครทหารพราน นิรันดร์ แม ซึ่งได้ถูกลอบทำร้ายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเหตุทำให้ทุพพลภาพทางร่างกายบริเวณขา จนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และครอบครัวของ สิบโท หญิง อนัสตเชีย ดือราแม ซึ่งได้ถูกลอบทำร้ายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุจนทำให้เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          โดยในการพบปะเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 44 ได้มอบ “ดอกป๊อบปี้” เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรบุรุษทหารกล้าฯ รวมทั้งได้มอบสิ่งของเครื่องบริโภค และสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือ ให้กับวีรบุรุษทหารกล้าฯ และครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า