ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญและกำลังใจ ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่

52

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ พื้นที่ปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4916 บ้านไอร์กือเน๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พันเอก ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของกำลังพล ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่) ในการควบคุมพื้นที่ เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัย และควบคุมพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ให้พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต่างๆ ของหน่วย ให้เป็นไปตามนโยบาย และข้อสั่งการของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อไม่ให้กำลังพลประมาทต่อสถานการณ์ ไม่สร้างเงื่อนไขต่างๆ และสามารถกำกับดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า