กองทัพภาคที่ 4 ประกอบพิธีรับพระราชทานข้าวสาร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

76

          วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ที่ห้องรับรองหาญ ลีนานทท์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทัพภาคที่ 4 ประกอบพิธีรับพระราชทานข้าวสาร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานข้าวสาร จำนวน 15,000 กิโลกรัม (บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม) โดยพระราชทานให้กองทัพภาคที่ 4 เพื่อนำไปช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดย พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดีและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่ 4, ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ จากกองพลทหารราบที่ 5, กองพลทหารราบที่ 15, กองพลพัฒนาที่ 4, กองบัญชาการช่วยรบที่ 4, มณฑลทหารบกที่ 41 – 16 หรือผู้แทน และตัวแทนผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ เข้ารับพระราชทานข้าวสาร ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ

          ทั้งนี้ สำหรับข้าวสาร จำนวน 15,000 กิโลกรัม กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนา นำข้าวสารจากการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระราชทานให้กับกองทัพภาคที่ 4 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้แบ่งมอบข้าวสารดังกล่าวให้กับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่ 4 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดสรรตามยอดประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ต่อไป

ภาพ/ข่าว ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า