ศปกพ.จชต. ร่วมกับ ฉก.ทพ.44 จัดกำลังพลจิตอาสาเดินเท้ามอบถุงยาพระราชทาน พร้อมให้บริการตรวจรักษา ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นฟรีถึงบ้าน

370

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปกพ.จชต.) ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ นำกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ บ้านเจาะกือแย หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมใจเดินเท้าเข้าสำรวจผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในพื้นที่ เพื่อส่งมอบถุงยาพระราชทานแบบส่งตรงถึงบ้าน  พร้อมทั้งให้คำปรึกษา, ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น, มอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค, สอบถามถึงความเป็นอยู่ รวมทั้งให้กำลังใจและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และเกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย และเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก รวมถึงโรคอื่นๆ เช่น โรคไข้ซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

          นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงให้ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว และรับการรักษาต่ออย่างทันท่วงที

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า