ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แดนใต้ ก่อนหารือแนวทางสร้างสันติสุข พื้นที่ปลอดเหตุ และประชาชนต้องปลอดภัย ในฐานะ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ฝ่ายความมั่นคง) ของพลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

191

           เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นำทีม พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ลงพื้นที่ ไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เรียกประชุมผู้บังคับหน่วยในพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานที่สำคัญ พร้อมกับระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ให้การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นอย่างครอบคลุมทุกมิติ กำชับหน่วยงานความมั่นคงหลักติดตามคดีสำคัญ เร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว​ โดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 คอยกำกับดูแลปรับกลยุทธ์แก่หน่วยในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะพื้นที่จุดล่อแหลมและมีความเปราะบาง เพื่อเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาแก่พี่น้องประชาชนในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่

          พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ กล่าวว่า “ยังคงเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ทั้ง 3 ฝ่าย ที่ถือเป็นกำลังหลักในการนำพาสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประสานการปฏิบัติสร้างความมีส่วนร่วมเป็นหัวใจหลักของการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประชาธิปไตยตำบล จะต้องทำงานควบคู่กันกับฝ่ายความมั่นคง เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสร้างความสุขสงบของคนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ความจริงเท่านั้นที่จะสร้างความเชื่อมั่น เรียกศรัทธา กลับคืนสู่หัวใจของพี่น้องประชาชน ปกป้องพี่น้องประชาชนจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้กระทำผิดต่อไป”

          “ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่มอบให้มาดูการทำงานในภาพรวมด้านความมั่นคงของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ในอดีตได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานในพื้นที่จะเห็นได้ว่าทุกฝ่ายได้ประสานการทำงาน สร้างความร่วมมือกันอย่างเต็มกำลัง ในทุกด้าน ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น ทุกส่วนจะต้องได้รับความยุติธรรมจากการดำเนินงานของรัฐ ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนทุกกรณี เราต้องเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย โดยปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรง และร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สุดท้ายขอเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆ คน เราต้องเข้มแข็ง และประชาชนต้องสามารถพึ่งเราได้”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า