ทหารช่วยชาวสวนรับซื้อลองกอง กระจายผลผลิตช่วงวิกฤตโควิด-19

500

        พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและสินค้าล้นตลาด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การค้าขายผลผลิตยากลำบาก จึงรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยได้รับซื้อลองกองในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 1,800 กิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด Covid-19 และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร

        โดยลองกองทั้งหมดนี้ ได้นำมามอบให้แก่กำลังพล และครอบครัวของหน่วยทั้ง หน่วยเฉพาะกิจยะลา และ มณฑลทหารบกที่ 45 ได้รับประทานเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด และมีราคาตกต่ำอีกด้วย

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า