ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ ประชาชนอิ่มท้อง อิ่มใจ สู้ภัย COVID-19 

503

        ที่บริเวณหน้าวัดเจาะไอร้องธรรมมาราม บ้านเจาะไอร้อง หมู่ที่1 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 4816 ร่วมกับ ชุดสันติสุขที่ 403 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ตระหนักรู้สู้ภัยโควิด-19 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้ตระหนักรู้วิธีในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างถูกวิธี พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้กับประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยออกจากเคหะสถาน การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างเมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือที่ชุมชน เพื่อเป็นการระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ดี

        ภายในกิจกรรมยังมีการแจกหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด และพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไป-มาอีกด้วย เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ล้วนให้ความสนใจในกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยออกจากเคหะสถาน เรียกได้ว่าตลอดทั้งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้ม สร้างความอิ่มท้อง อิ่มใจ และเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนปลอดภัยจาก COVID-19

เราจะก้าวผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน

ทหารอยู่เคียงข้างประชาชนทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า