กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Give For You รอยยิ้มสร้างฝันแบ่งปันเพื่อเธอ

617

         หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, คณะบุคลากรทางการศึกษา, ประชาชนในพื้นที่  และ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญ​สาธารณะ​ประโยชน์​ตามโครงการแบ่งปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 8 “Give For You รอยยิ้มสร้างฝันแบ่งปันเพื่อเธอ”

        โดยร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ วาดภาพฝาผนัง และทาสีสนามกีฬา  ทาสีอาคารเรียน ที่โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการรักษาความสะอาดในสถานศึกษาให้สวยงาม สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า