แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ผักส่วนครัวปลอดสารพิษ ช่วยเหลือประชาชน

346

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4504 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่นำผักสวนครัวปลอดสารพิษ และผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ “ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของกองร้อยไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

        โดยที่ผ่านมาทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้มีนโยบายให้ทุกกองร้อยทหารพราน ดำเนินการโครงการแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ “ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กำลังพลในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และลดรายจ่าย ภายในครัวเรือนของกำลังพล โดยผลผลิตที่ได้จะนำมาให้กำลังพลประกอบอาหาร และมอบให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่

เราจะก้าวผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า