ประชาสัมพันธ์

ศปป.5 กอ.รมน. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาแก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับทราบปัญหา และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จชต.

          วันนี้ (19 มีนาคม 2567) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5...

ทหารเรือ ปันความรู้ สู่เด็กกำพร้า สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานมูลนิธิ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 33 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม สร้างการรับรู้ ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย “สาธิตการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น...

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ในโอกาสเข้าพบเพื่อมอบต้นฉบับหนังสือ “พัฒนาการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 3 จชต.”

          วันนี้ (10 ตุลาคม 2565) เวลา 08.30 น. ที่ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ต้อนรับ นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน...

ฉก.ทพ.48 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ร้อยตรี ศรชัย อาจสามารถ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ และหมวดทหารพรานหญิงที่ 48  ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา...

ทหารพรานหญิง 30 จัดชุดหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในเดือนรอมฎอน

          ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ หมวดทหารพรานหญิง 30 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ร่วมกับ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ บ้านยีลาปัน หมู่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดชุดหมอเดินเท้าเข้าชุมชน พบปะเยี่ยมเยือนพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่รอบฐานปฏิบัติการ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน พร้อมทั้งแจกอินทผลัมและน้ำดื่มให้กับประชาชน เพื่อใช้ในการละศีลอด (เปิดปอซอ) อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่...

ทหารพราน 48 ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับครูและนักเรียนโรงเรียนตาดีกา ส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนตาดีกาอัล-มุสตากีม สโลรายอ บ้านโคกสยา หมู่ที่ 5 ตำบลปะลรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ร้อยโท สุรวิทย์ ชาญอาวุธ ผู้บังคับด่านจาแบป๊ะ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน...

แม่ทัพภาคที่ 4 เผยแนวทางปรับลดกำลังทหาร 3 จชต.

          สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านมาแล้ว กว่า 19 ปี เกิดจากการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงในรูปแบบต่างๆส่งผลกระทบต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าระงับยับยั้งและคลี่คลายสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้ในช่วงแรกของสถานการณ์ตั้งแต่ปี 2547 - 2553 มุ่งเน้นใช้กำลังทหารเป็นกำลังหลักรวมทั้งได้เพิ่มเติมกำลังทหารจากกองทัพภาคที่ 1 - 3เข้าควบคุมสถานการณ์และยุติสภาพปัญหา โดยได้จัดชุดพัฒนาสันติเข้าปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ตรวจพบการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง 217 หมู่บ้านมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ ปรับทุกข์ผูกมิตรและช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงและมีแนวโน้มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยลำดับ           จนกระทั่งเข้าสู่ระยะที่2ของการแก้ปัญหาตั้งแต่ปี...

ออกกำลังกายยามเช้าก่อนเข้าเรียน เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ที่ ศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุลซุนนะห์ บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ร้อยปืนเล็กที่ 1...

สันติสุขปลายด้ามขวาน ตอน “ส่งของขวัญเพื่อน้อง ตามแนววิถีใหม่”

รายงานสันติสุขปลายด้ามขวาน ตอน "ส่งของขวัญเพื่อน้อง ตามแนววิถีใหม่" ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564  ช่วงข่าวภาคเที่ยง ทาง ททบ.5 ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ทหารพราน ฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ให้กับเยาวชนในพื้นที่ หวังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ทำการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว "แม่ไม้มวยไทย” ให้กับเยาวชนในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างความใกล้ชิด ลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน โดยมีครูมวย (ครูเขียว) หรือ สิบโท ขจรเกียรติ  พรหมจรรย์เป็นผู้ทำการฝึกซ้อมประจำค่ายมวย “ศิษย์โกเมธ ท.พราน 47”...