แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจ พบปะพี่น้องไทยพุทธ สุคิริน ปูแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมผลักดันสร้างรายได้แก่ชุมชน

134

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ วัดพลับพลาวนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พี่น้องประชาชน พบปดพูดคุย และมอบถุงยังยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ นอกจากนี้ยังได้หารือกับผู้นำในพื้นที่ถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ยังคงความเป็นธรรมชาติและเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่สามารถมีรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว

          โดยก่อนเดินทางยังวัดพลับพลาวนาราม แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยังอนุสรณ์สถานท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ และข้าราชบริพาร ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อสักการะ รำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้เสียสละเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่สุคิริน จนวาระสุดท้ายของชีวิต สำหรับวัดพลับพลาวนารามเป็นอีกหนึ่งในสถานที่บันทึกไว้ว่าเป็นพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระราชินีเมื่อครั้งมาทรงงานในพื้นที่ มีเขตติดต่อกับชายแดนมาเลเซีย เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยพุทธในพื้นที่มาอย่างช้านาน ก่อนจะได้เยี่ยมชมการร่อนทอง อาชีพของชาวสุคิรินที่สร้างรายได้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยถือโอกาสนี้เข้าสักการะเจ้าแม่ทับทิม ณ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะอีกด้วย

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มาสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชาว่าทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ เราจะไม่ทิ้งใครไว้อย่างแน่นอน เรามีหน้าที่ในงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย เราจะทำอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และในวันนี้แม่ทัพมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพร่อนทอง ซึ่งถือเป็นอาชีพดั้งเดิมของประชาชนชาวสุคิริน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน มาหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในพื้นที่เชิงอนุรักษ์ เราเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของพื้นที่ ทุกคนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เช่นกัน หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาช่วย หรืออำนวยความสะดวกในพื้นที่สามารถบอกกล่าวกันเข้ามาได้ เรามีผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ ที่จะค่อยดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเสมอ”

ซึ่งนอกจากความงามในอำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาสที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้แล้ว นราธิวาสยังมีพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกมากมายอาทิ เช่น วัดเขากง ที่ประดิษฐานพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล โดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองนราธิวาสมาอย่างช้านาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า