กองทัพภาคที่ 4 ขานรับนโยบาย รมว.กลาโหม ให้หน่วยทหารทั่วประเทศมอบของขวัญปีใหม่ ตลอดปี 2567 ดูแลความปลอดภัย พร้อมให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาช

205

          พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ตามที่ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้นโยบายแก่หน่วยทหารทั่วประเทศ มอบของขวัญปีใหม่กับประชาชนตลอด ปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ส่งสุขปีใหม่ พร้อมใจบริการ ชาวบ้านปลอดภัย ทหารใต้ ดูแล” นั้น ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยทหารในสังกัดตลอดจน  กองกำลังของ หน่วยงานความมั่นคง 3 ฝ่าย ทั้ง ทหาร ตำรวจ และ ฝ่ายปกครอง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการ 3 เรื่องหลัก ประกอบด้วย

  1.  การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน “ชาวบ้านปลอดภัย ทหารใต้ ดูแล” เฝ้าระวังป้องกันโดยเฉพาะเมืองใหญ่ ที่เป็นพื้นที่หลักของการท่องเที่ยว พื้นที่สำคัญทางด้าน เศรษฐกิจ สถานที่ราชการ ที่มีความล่อแหลมในการก่อเหตุ พร้อมเฝ้าระวังในพื้นที่เป้าหมายเดิม เพื่อความไม่ประมาท ลดความสูญเสีย ต้องคุมเข้มทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการบูรณาการกำลัง 3 ฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองตลอดจนเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง ช่วยกันสอดส่องดูแล เป็นกำลังเสริมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ และขอความร่วมมือภาคจากประชาชนผู้นำท้องถิ่นคนในชุมชนช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อเฝ้าระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกรูปแบบ สำหรับการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่มีความสำคัญด้านความมั่นคง เพิ่มความเข้มงวดมาตรการการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้านรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะพื้นที่ รอยต่อตามแนวชายแดนจุดล่อแหลมจุดเสี่ยงที่คนร้ายอาจจะแสวงประโยชน์ในช่วงเทศกาลเข้ามากระทำสิ่งผิดกฎหมายและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายภาคประชาชนสร้างความร่วมมือเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้น เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ทหารต้องทำหน้าที่เสมือนเป็น “รั้วชายแดน เป็นกล้องวงจรปิด” ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในห้วงเทศกาลแห่งความสุขเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้เฉลิมฉลองปีใหม่ อย่างอุ่นใจ

  1. ให้บริการ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่างๆ “ส่งสุขปีใหม่ พร้อมใจบริการ” โดยให้ทหารทุกกองทัพภาค ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ตามจุดสัญจรต่างๆ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชน ในการเดินทางด้วยการจัดตั้งจุดพักรถ/จุดบริการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตามถนนสายหลัก ที่มีหน่วยทหารตั้งอยู่ สำหรับกองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าค่ายทหารในแต่ละพื้นที่ ทั่วทั้งภาคใต้ เพื่อเป็นจุดพักรถ พักคน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน ให้บริการข้อมูลการเดินทาง จัดจุดพักรถ จุดบริการ ให้บริการทางการแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากโรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาคที่ 4 หรือจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

  1. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งความสุข ความปรารถนาดีและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ส่งสุขปีใหม่ ส่งใจถึงทหารชายแดนใต้ ” เชิญชวนให้ประชาชนร่วมส่งความรู้สึก ส่งความสุขส่งกำลังใจ และความปรารถนาดีกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ดูแลและพัฒนาพื้นที่ชายแดนและจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่นคงและสงบสุข ผ่านคลิป TikTok #ส่งสุขปีใหม่ #ส่งใจถึงทหารชายแดนใต้

         ทั้งนี้ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ขอใช้โอกาสในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 ที่กำลังจะมาถึง อวยพรให้พี่น้องประชาชนทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการ ตลอดปี 2567 และตลอดไป พร้อมทั้งขอให้พี่น้องประชาชนโปรดจงเชื่อมั่นว่า กำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 จะร่วมกันทำหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ดูแลความปลอดภัย และอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน พร้อมเติมความสุขให้คนไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า