ห่วงใย ใส่ใจกำลังพล ดูแลความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ก่อนถึง “เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

102

         เมื่อช่วงค่ำ ของวันที่ 22 ธันวาคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 โดย ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ลงพื้นที่ไปยังอำเภอสายบุรี, อำเภอกะพ้อ, อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจของกำลังพล อีกทั้งได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับกำลังพลในรูปแบบต่างๆ  ตามแผนเชิงรุก “ปัตตานีร่มเย็น” (ห้วงเวลากลางคืน) ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ก่อนถึงห้วง “เทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2566 และต้อนรับปีใหม่ 2567“

          ทั้งนี้ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรง ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกำลังพลทุกนายต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ไม่สร้างเงื่อนไขต่างๆ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย เพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า