ประชาสัมพันธ์

มณฑลทหารบกที่ 46 จัดพิธีเนื่องในวันวีรไทย 8 ธันวาคม 2563

          วันนี้ (8 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่อนุสาวรีย์พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร มณฑลทหารบกที่ 46  ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46...

กิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ สร้างเด็กดีให้สังคม ภารกิจทหาร ทุก ๆ เช้า กระชับสัมพันธ์ทหารกับเด็กๆ สิ่งเล็กๆ ที่ทหาร เพียรทำ

       หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำพื้นที่ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอัลฟัลลาฮูลอามีลีน บ้านวังพญา หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมเยียนคณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ เพื่อให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย, การรักษาระยะห่างทางสังคม การฝึกระเบียบแถว...

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 คนใหม่ ย้ำพร้อมพัฒนา นำพาหน่วยสู่ความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน 

    วันนี้ (2 เมษายน 2564 ) เวลา 09.40 น.  ที่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบกที่ 41 ได้จัดให้มีพิธีรับ – ส่ง มอบหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ...

พบปะ ให้กำลังใจ ผบ.มทบ. 41 ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

        ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ให้การต้อนรับ จ่าสิบเอกรุ่งวิทย์ มีภพ นายกสมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำคณะกรรมการสมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ที่ได้รับตำแหน่ง...

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

    สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ณ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ เป็นธิดาของคำ ติดใจ กับคุณหญิงจั่งเฮียง ติดใจ ครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ทรงเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต...

ผบ.มทบ.41 ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึก นศท. ย้ำ! ครูฝึกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพนำพาพัฒนาประเทศ

        เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41...

ผบ.มทบ.42 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยตรวจเลือกทหาร อ.เมืองสตูล จ.สตูล

          ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  ณ  สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสมนันรัฐบุรินทร์ โดยมียอดตรวจเลือก 986 คน แบ่งการตรวจเลือกออกเป็น 2 วัน คือ วันที่...

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่

        พันเอก มานะ  ปริญญาศิริ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุข อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย กองร้อยทหารพรานที่ 2001 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 ฐานปฏิบัติการตั้งอยู่ที่บ้านต้นมะขาม หมูที่ 4 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี, กองร้อยทหารพรานที่...

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกองกำลังเทพสตรี ย้ำ!! การปฎิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ไปยังห้องประชุม กองกำลังเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร...

อาซูรอสัมพันธ์ วัฒนธรรมนำพาสันติสุข

      หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมงาน อาซูรอสัมพันธ์ กับประชาชนในพื้นที่ บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 4 ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และ บ.ตะโละไกรทอง หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่  พร้อมกันนี้ได้ร่วมมอบทุนให้แก่เด็กกำพร้าในหมู่บ้านอีกด้วย    ...