ประชาสัมพันธ์

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเนื่องในวันสถาปนา กองทัพน้อยที่ 4 ครบรอบปีที่ 7

        วันนี้ ( 1 กันยายน 2564 ) เวลา 10.00 น. ณ  กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 4  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4...

ประชาสัมพันธ์ สมัคร “ทหารออนไลน์” ประจำปี 2567 ในทุกช่องทาง ตามนโยบายของกองทัพบกที่ต้องการเชิญชวนน้องๆชายไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากองทัพ

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันประจำอำเภอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการ เป็นทหารทหารกองประจำการ โดยวิธีการร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ นักเรียนนายร้อย และบุคคลากรของกองทัพบก เพื่อเป็นกระจายข้อมูลข่าวสารของกองทัพบก ให้ได้รับทราบโดยทั่วถึง...

ค่ายพักแรมและบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกฝังลูกเสือ – เนตรนารีช่วยเหลือสังคม

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลุกมานนูลฮากีมกรงปินัง ร่วมจัดกิจกรรม การเข้าค่ายพักแรมและบำเพ็ญประโยชน์ "ลูกเสือ - เนตรนารี" ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับบุคคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี ได้ฝึกความอดทนความ มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเองรู้จักอยู่...

CBTx หรือ การบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

การบำบัดฟื้นฟูโดยมีส่วนร่วมของชุมชน (Community based treatment and rehabilitation : CBTx) มีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการดูแลผู้ใช้ ยาเสพติดแบบองค์รวมด้วยความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปตามแต่บริบทและความซับซ้อนของปัญหาในผู้ใช้ยาเสพติดแต่ละราย อยากรู้ คลิ๊กดูคลิปได้เลย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 คนใหม่ ย้ำพร้อมพัฒนา นำพาหน่วยสู่ความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน 

    วันนี้ (2 เมษายน 2564 ) เวลา 09.40 น.  ที่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบกที่ 41 ได้จัดให้มีพิธีรับ – ส่ง มอบหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ...

รวมพลัง เดินขบวนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด

     ณ หมู่ที่ 4 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 เข้าร่วมเดินขบวนแห่รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อแสตงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชุมชน ที่ร่วมเป็น "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด" ตลอดจนให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาครัฐ รับรู้และเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านยาเสพติด ด้วยการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติต โดยได้จัดขบวนแฟนซีรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งแต่ละขบวนจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันไป เช่น แนวคิดการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด...

มณฑลทหารบกที่ 46 จัดพิธีเนื่องในวันวีรไทย 8 ธันวาคม 2563

          วันนี้ (8 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่อนุสาวรีย์พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร มณฑลทหารบกที่ 46  ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46...

พบปะ ให้กำลังใจ ผบ.มทบ. 41 ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

        ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ให้การต้อนรับ จ่าสิบเอกรุ่งวิทย์ มีภพ นายกสมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำคณะกรรมการสมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ที่ได้รับตำแหน่ง...

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ บริเวณอนุสรณ์สถานทหารพราน หน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พันเอก คมกฤช  รัตนฉายา...

ผบ.มทบ.41 ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึก นศท. ย้ำ! ครูฝึกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพนำพาพัฒนาประเทศ

        เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41...