พบปะ ให้กำลังใจ ผบ.มทบ. 41 ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

4222

        ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ให้การต้อนรับ จ่าสิบเอกรุ่งวิทย์ มีภพ นายกสมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำคณะกรรมการสมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ที่ได้รับตำแหน่ง พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

       ทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้มอบแนวทางให้ สมาคมทหารผ่านศึก ช่วยกันสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ แก่ประชาชนในพื้นที่ในการพิทักษ์และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ,ศาสนา,และพระมหากษัตริย์ ซึ่งทหารผ่านศึกทุกท่านล้วนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ และสถาบัน อย่างแท้จริง

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า