แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเนื่องในวันสถาปนา กองทัพน้อยที่ 4 ครบรอบปีที่ 7

5165

        วันนี้ ( 1 กันยายน 2564 ) เวลา 10.00 น. ณ  กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 4  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 4 ครบรอบปีที่ 7 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ดวงจิตวิญญาณของกำลังพลผู้เสียชีวิตทั้งในสนามและที่ตั้งปกติ และความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว จากนั้นพระสงฆ์ทำการเจิมป้ายกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 4 ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกให้แก่หน่วยต่อไป  โดยมีพลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4, อดีตผู้บังคับบัญชา ส่วนราชการ และกำลังพลเข้าร่วมพิธี

        สำหรับกองทัพน้อยที่ 4 เป็นหน่วยขึ้นตรงของ กองทัพภาคที่ 4 จัดตั้งตามคำสั่งกองทัพบก เฉพาะ ที่ 28/57 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา การปฏิบัติที่สำคัญคือการจัดกำลังพลส่วนใหญ่สนับสนุน การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน ที่ผ่านมามีแม่ทัพน้อยที่ 4 แล้วจำนวน 8 ท่าน ปัจจุบันมี พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพน้อยที่ 4 ท่านที่ 9 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า