หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” มอบอาหารกล่อง และน้ำดื่มให้กับประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี “เราจะก้าวผ่าน วิกฤติโควิดไปด้วยกัน”

601

        ที่ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พันเอก จิรศักดิ์  คงทน รองผู้บังคับ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นผู้แทน ดำเนินกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” มอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด ให้กับประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบด้านค่าครองชีพ รวมถึงเป็นการให้กำลังใจพี่น้องชาวปัตตานี และบุคลากรทางการแพทย์ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

        ทางด้าน รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนทุกคน สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดปัตตานี ที่ขยายเป็นวงกว้างมียอดผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 111 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 15,624 ราย ผู้ป่วยหายแล้ว 11,563 ราย และเสียชีวิต 239 ราย โปรดอย่าชะล่าใจต่อสถานการณ์ อยากให้ทุกคนตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นต่อการป้องกันตนเอง ตลอดจนเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ดี

ฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิด

เราจะก้าวผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี