Home ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

    สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ณ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ เป็นธิดาของคำ ติดใจ กับคุณหญิงจั่งเฮียง ติดใจ ครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ทรงเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต...

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สานสัมพันธ์พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

     เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

เกณฑ์ทหาร นครศรีฯ-ตรัง คึกคัก กองทัพภาค 4 ปรับใหม่ตามวิถี New Normal สร้างความมั่นใจทหารใหม่ปลอดภัยโควิด

     เมื่อ 25 ก.ค.63 เวลา 08.00 น.  ที่ ศาลาประชาคม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โดยอำเภอร่อนพิบูลย์ มีทั้งสิ้น...

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนนายสิบกองทัพบก ประจำปี 2564 ก้าวเข้าสู่รั้วของกองทัพบกอย่างมีคุณภาพ เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด

        วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 07.00 น. ที่ลานหน้าสโมสรหลังเก่ามณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบประจำปี 2564...

ค่ายกัลยาณิวัฒนา เปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติ ทหารใหม่ พร้อม ครอบครัวทหารใหม่

      เมื่อวันที่ 5 ก.ย.63  ที่กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส  พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 ได้จัดโครงการเปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติให้เข้าเยี่ยมทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์...

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

     วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) ที่กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอก กรกฏ  ภู่โชติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมด้วย พันเอก ปรีชา  จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5...

ฝึกทบทวน Fast-rope และ ฝึกการลงทางดิ่ง เพื่อเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่

        ณ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ทำการฝึกทบทวน Fast-rope (การโรยตัวด้วยเชือกเร่งด่วน) และ ฝึกการลงทางดิ่ง รวมทั้งศึกษาการใช้เชือกอย่างถูกต้อง ที่หอกระโดดทดสอบกำลังใจ 34 ฟุต ซึ่งเป็นการฝึกก่อนการปฏิบัติบัติจริง เพื่อเพิ่มความชำนาญให้กับกำลังพล...

ประชาสัมพันธ์ สมัคร “ทหารออนไลน์” ประจำปี 2567 ในทุกช่องทาง ตามนโยบายของกองทัพบกที่ต้องการเชิญชวนน้องๆชายไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากองทัพ

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันประจำอำเภอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการ เป็นทหารทหารกองประจำการ โดยวิธีการร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ นักเรียนนายร้อย และบุคคลากรของกองทัพบก เพื่อเป็นกระจายข้อมูลข่าวสารของกองทัพบก ให้ได้รับทราบโดยทั่วถึง...

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 64 ต่อยอด เดินหน้าสร้างสันติสุข

     วันที่ 22 ตุลาคม  2563 เวลา 13.30 น.ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564  ต่อยอดการทำงาน...

ค่ายพักแรมและบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกฝังลูกเสือ – เนตรนารีช่วยเหลือสังคม

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลุกมานนูลฮากีมกรงปินัง ร่วมจัดกิจกรรม การเข้าค่ายพักแรมและบำเพ็ญประโยชน์ "ลูกเสือ - เนตรนารี" ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับบุคคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี ได้ฝึกความอดทนความ มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเองรู้จักอยู่...