Home ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 64 ต่อยอด เดินหน้าสร้างสันติสุข

     วันที่ 22 ตุลาคม  2563 เวลา 13.30 น.ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564  ต่อยอดการทำงาน...

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

     วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) ที่กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอก กรกฏ  ภู่โชติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมด้วย พันเอก ปรีชา  จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5...

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนนายสิบกองทัพบก ประจำปี 2564 ก้าวเข้าสู่รั้วของกองทัพบกอย่างมีคุณภาพ เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด

        วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 07.00 น. ที่ลานหน้าสโมสรหลังเก่ามณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบประจำปี 2564...

13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

        "...น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์...." ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ธสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์        คิดถึงพ่อ       รัชกาลที่ 9        13 ตุลาคม ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

แม่ทัพน้อยที่ 4 / รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่...

        วันนี้ ( 28 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท สิทธิพร...

ค่ายกัลยาณิวัฒนา เปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติ ทหารใหม่ พร้อม ครอบครัวทหารใหม่

      เมื่อวันที่ 5 ก.ย.63  ที่กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส  พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 ได้จัดโครงการเปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติให้เข้าเยี่ยมทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์...

ฝึกทบทวน Fast-rope และ ฝึกการลงทางดิ่ง เพื่อเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่

        ณ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ทำการฝึกทบทวน Fast-rope (การโรยตัวด้วยเชือกเร่งด่วน) และ ฝึกการลงทางดิ่ง รวมทั้งศึกษาการใช้เชือกอย่างถูกต้อง ที่หอกระโดดทดสอบกำลังใจ 34 ฟุต ซึ่งเป็นการฝึกก่อนการปฏิบัติบัติจริง เพื่อเพิ่มความชำนาญให้กับกำลังพล...

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเนื่องในวันสถาปนา กองทัพน้อยที่ 4 ครบรอบปีที่ 7

        วันนี้ ( 1 กันยายน 2564 ) เวลา 10.00 น. ณ  กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 4  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4...

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ บริเวณอนุสรณ์สถานทหารพราน หน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พันเอก คมกฤช  รัตนฉายา...

มณฑลทหารบกที่ 46 จัดพิธีเนื่องในวันวีรไทย 8 ธันวาคม 2563

          วันนี้ (8 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่อนุสาวรีย์พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร มณฑลทหารบกที่ 46  ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46...