การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนนายสิบกองทัพบก ประจำปี 2564 ก้าวเข้าสู่รั้วของกองทัพบกอย่างมีคุณภาพ เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด

7596

        วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 07.00 น. ที่ลานหน้าสโมสรหลังเก่ามณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบประจำปี 2564 เน้นย้ำให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่คงมาตรฐาน ปฏิบัติเป็นไปในระเบียบแบบแผนเดียวกัน ยึดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้

        ตามที่กองทัพบกได้ประกาศรับสมัครบุคคลชายเข้ารับการทดสอบเป็นนักเรียนนายสิบของกองทัพบก ประจำปี 2564 นั้น พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครในส่วนกลาง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปดครองและเด็ก แต่ได้ความสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย

        สำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบของกองทัพบกนั้น มีขั้นตอนการสอบประกอบไปด้วย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซึ่งเมื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้ว คะแนนจะรวมกันโดยคณะกรรมการส่งเข้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อทำการทดสอบในภาควิชาการ สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ตรวจประวัติ/หลักฐานต่าง ๆ ต่อไป โดยการสอบเน้นการปฏิบัติตาม ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก อย่างเคร่งครัด ในพื้นที่ภาคใต้หรือส่วนภูมิภาคนั้น ได้กำหนดให้มีสนามสอบ 5 สนาม ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยใช้สถานที่ของมณฑลทหารบกเป็นสนามสอบ คือ มณฑลทหารบกที่ 41, มณฑลทหารบกที่ 42, มณฑลทหารบกที่ 43, มณฑลทหารบกที่ 45 และ มณฑลทหารบกที่ 46 ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสนามทดสอบที่ใกล้เคียงได้ ขณะที่คณะกรรมการแต่ละภูมิภาคจะมีการคละกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะมีกรรมการจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นกรรมการกลางตรวจสอบความเป็นมาตรฐานทุกสถานี ตลอดจนอุปกรณ์ในการทดสอบ กำหนดโดยมาตรฐานกลางจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เน้นย้ำมาตรฐานการฆ่าเชื้อทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการทดสอบ

        พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินเยี่ยมชมการทดสอบร่างกายของแต่ละสถานี พูดคุยทำความเข้าใจกับคณะกรรมการในการทดสอบให้คงความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนตามมาในภายหลัง โดย แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ” ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 มีการกระจายสนามสอบเป็น 5 สนามด้วยกัน ตาม วัตถุประสงค์ของกองทัพบกที่จะอำนวยความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางขณะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นการเปิดโอกาส ให้กับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเป็นนักเรียนนายสิบในส่วนภูมิภาคมากขึ้น การดำเนินการเป็นในรูปแบบคณะกรรมการ ตามมาตรฐานแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ ยึดมาตรการ Social distancing อย่างเคร่งครัด เพราะมีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ขอให้พ่อแม่พี่น้องและประชาชนมีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพราะทุก ๆ สนามมีการยึดถือมาตรฐานของการสอบเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน มีคณะกรรมการกลางคอยทำการตรวจสอบ ป้องกันการทุจริต ปิดช่องโหว่ทุกช่องทาง ฝากไปถึงผู้ปกครองหากพบการทุจริต มีการแอบอ้างเรียกเก็บเงินเพื่อเป็นนักเรียนนายสิบให้แจ้งข้อมูลมาทางกองทัพ หรือ แม่ทัพภาคที่ 4 โดยด่วน ขอให้น้อง ๆ ทุกคนที่มีโอกาส มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มุ่งมั่นและตั้งใจในการทดสอบ เพื่อเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นครอบครัวกองทัพบก เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า