ประชาสัมพันธ์ สมัคร “ทหารออนไลน์” ประจำปี 2567 ในทุกช่องทาง ตามนโยบายของกองทัพบกที่ต้องการเชิญชวนน้องๆชายไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากองทัพ

5723

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันประจำอำเภอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการ เป็นทหารทหารกองประจำการ โดยวิธีการร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ นักเรียนนายร้อย และบุคคลากรของกองทัพบก เพื่อเป็นกระจายข้อมูลข่าวสารของกองทัพบก ให้ได้รับทราบโดยทั่วถึง เสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับญาติ/ผู้ปกครอง หรือแม้กระทั่งน้องๆ ทหารกองเกินที่มีคุณสมบัติครบได้นำไปพิจารณาเลือกเป็นแนวทางในการตัดสินใจ สมัครใจ รับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการ โดยไม่ต้องจับใบดำใบแดง โดยทำการเข้าประชาสัมพันธ์ กับ น้องๆ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไม้เเก่นกิตติวิทย์ จำนวน 55 คน และ น้องๆ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายบุรี “เเจ้งประชาคาร” จำนวน 95 คน ณ โรงเรียนไม้เเก่นกิตติวิทย์ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น และ โรงเรียนสายบุรี “เเจ้งประชาคาร” ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

          ซึ่งในปีนี้กองทัพบก เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 โดยไม่จำกัดวุฒิ เลือกลงหน่วยได้ตามความสมัครใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2567 ณ หน่วยทหารใกล้บ้านทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม…https://rcm.rta.mi.th/

ทหารออนไลน์

กองพันทหารราบที่2_กรมทหารราบที่153

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า