เกณฑ์ทหาร นครศรีฯ-ตรัง คึกคัก กองทัพภาค 4 ปรับใหม่ตามวิถี New Normal สร้างความมั่นใจทหารใหม่ปลอดภัยโควิด

9853

     เมื่อ 25 ก.ค.63 เวลา 08.00 น.  ที่ ศาลาประชาคม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โดยอำเภอร่อนพิบูลย์ มีทั้งสิ้น 6 ตำบล แบ่งการตรวจเลือกออกเป็น 2 วัน คือ วันที่ 24 ก.ค.63 จำนวน 4 ตำบล มีผู้เข้ารับเลือกจำนวน 288 คน และวันที่ 25 ก.ค. 63 จำนวน จำนวน 2 ตำบล มีผู้เข้ารับการตรวจเลือก 418 คน รวมพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ มีผู้ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกทั้งสิ้น 706 คน เปิดรับเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ จำนวน 140 คน

     จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ติดตามการตรวจเลือกทหาร ของหน่วยตรวจเลือก พื้นที่อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง ซึ่งประกอบด้วย 16 ตำบล แบ่งการตรวจเลือกออกเป็น 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค.2563 ซึ่งมีชายไทยมีหมายเรียกเข้ามารับการตรวจเลือก จำนวนทั้งสิ้น 907 คน โดยมีความต้องการรับเข้ามาเป็นทหารกองประจำการจำนวน 163 คน

     ทั้งนี้ พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ให้หน่วยดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และวิถีปฏิบัติใหม่ หรือ New Normal ตลอดจนประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับญาติและผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกทหาร พร้อมให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก ต่อไป