ทหารพราน 42 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

1101

     วันที่ 25 ก.ค.63 เวลา 08.00 น. ณ เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน บนเขามะรวด ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย หมวดทหารพรานหญิง, กองร้อยในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง ร่วมกับ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมเทปูน เพื่อก่อสร้างระเบียงรอบสถูปเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน และเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนา เพื่อทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่กราบไหว้ เคารพบูชา แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชนและท้องถิ่น ตามนโยบายของกองทัพบก