รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่สังเกตการณ์หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

369

          วันที่ 2 เมษายน 2566 , 1400 ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางลงพื้นที่สังเกตการณ์หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พันเอก สุริน  ทองเต็ม ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พันเอก สุมน  บุรีมพฤกษ์ ฝ่ายกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 และ พันโท วิรศักดิ์  เรืองชรักษ์ สัสดี กองทัพภาคที่ 4 ร่วมติดตามคณะ

           ในการนี้  พันโท สดายุ  หนูทอง ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะที่ 2 ให้การต้อนรับ จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้เดินทักทาย น้องๆ ทหารกองเกินที่มาแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกฯ และทักทาย คณะกรรมการตรวจเลือกฯ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ และพูดคุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน จากนั้น ได้เชิญชวนน้องๆ ทหารกองเกินให้สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มียอดทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ จำนวน 173 นาย  และ กองทัพมีความต้องการฯ จำนวน 49 นาย แบ่งเป็น

          ทบ. (1) จำนวน 29 นาย

          ทบ. (2) จำนวน 15 นาย

          ทอ. จำนวน 5 นาย

          ก่อนเดินทางกลับ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ทักทายพูดคุยกับญาติๆ ของน้องๆ ทหารกองเกินที่เดินทางมาเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลานในวันนี้ ด้วยความน่ารักเป็นกันเอง

ภาพ/ข่าว ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 4

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า