คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. พบปะ แลกเปลี่ยน ข้อหารือกับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เกิดความสันติสุข

111

        เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ บ้านพัก นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. พร้อมด้วย พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน หารือ ตลอดจนประสานความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความสันติสุข

           สำหรับการพบปะ พูดคุยหารือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. มีการพูดคุยกันถึงเรื่อง การดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยิ่งในช่วงเดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิม ต้องออกไปปฏิบัติศาสนกิจ จึงไม่อยากให้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งทางแม่ทัพภาคที่ 4 ย้ำทางเจ้าหน้าที่ให้ดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงเดือนรอมฎอน โดยเฉพาะช่วงที่พี่น้องมุสลิมเดินทางปฏิบัติศาสนกิจ ให้ช่วยกันรักษาบรรยากาศให้ดี ซึ่งที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงมาหลายครั้ง แต่ไม่ตอบโต้ เพราะไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย อีกทั้งอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนด้วย ต้องอดทน เข้มแข็งอย่างมีสติ อยากให้เกิดบรรยากาศที่ดีที่สุด ซึ่งอีกประมาณ 2 วัน ก็จะถึงวันฮารีรายอ วันเฉลิมฉลองของพี่น้องมุสลิม ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ส่งเสริมเรื่องการแต่งกายชุดมลายูของพี่น้องมุสลิมมาโดยตลอด ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมที่สวยงาม แต่ต้องอยู่ในกรอบของอัตลักษณ์ การแต่งกาย บทเพลงที่มีคำแปลศัพท์ให้เข้าใจและชัดเจน  อยากให้ปฏิบัติให้โปร่งใส และปีนี้จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในการสัญจรในช่วงวันฮารีรายออีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า