ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 15 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังถนนถูกตัดขาดบริเวณบ้านบายิ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

84

          เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. พันโท ศุภฤกษ์   ชื่นจิต ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 นำกำลังพลจิตอาสาและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยเร่งด่วน หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน จึงส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากพัดเส้นทางถนนสายหลักขาด ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถสัญจรได้ ทั้งนี้ กองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมยุทโธปกรณ์เข้าทำการปรับพื้นที่เร่งด่วน พร้อมติดตั้งสะพานเครื่องหนุนมั่นแบบเร่งด่วน Modular Fast Bridge (MFB) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรเข้า-ออก พื้นที่

          ขณะเดียวกัน พันเอก ณรงค์  ตันติสิทธิพร รอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านบายิ หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมสอบถามความเดือดร้อน และกล่าวให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชน ยืนยันว่าในฐานะหน่วยงานของกองทัพบกมีกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และหากสถานการณ์ดีขึ้นน้ำลดระดับลง การฟื้นฟูจะเริ่มขึ้นทันที เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปยังที่พักอาศัยของตนได้อย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งประชาชนต่างรู้สึกดีใจและกล่าวขอบคุณที่กองทัพบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า