พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สานสัมพันธ์พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

9589

     เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมกันส่งเสริมพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์  พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในพื้นที่

    สำหรับการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ทางจังหวัดยะลาได้ร่วมกับส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งยอดเงินทำบุญในครั้งนี้ ได้จำนวนทั้งสิ้น 41,040 บาท

     สำหรับพิธีทอดผ้าป่า เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของชาวพุทธ คล้ายกับพิธีทอดกฐิน แต่ไม่มีกำหนด ระยะเวลาจํากัด คือสามารถจะทอดเมื่อไรก็ได้เช่นกัน อีกทั้งยังไม่เจาะจง เกี่ยวกับภิกษุที่จะรับผ้ากฐินแต่อย่างใด ความเป็นมาของประเพณีการทอดผ้าป่า กล่าวคือ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังมิได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุรับจีวรจากชาวบ้าน ดังนั้นพระภิกษุจะต้องหาผ้า ที่ชาวบ้านทิ้งแล้ว ผ้าที่เปรอะเปื้อน ผ้าห่อศพ โดยรวบรวมนำมาซักฟอกทำความสะอาดตัดเย็บและย้อมทำเป็นสบง จีวร สังฆาฏิ เมื่อชาวบ้านทราบถึงความยากลำบากจึงต้องการนำผ้ามาถวายแต่ยังไม่มีพุทธานุญาต ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องการนำผ้าไปทอดทิ้งตามที่ต่าง ๆ เช่น ตามทางเดิน ป่าช้า แล้วแต่ว่าพระภิกษุสงฆ์องค์ใดจะมาพบเห็นแล้วนำผ้านั้นไปใช้ ในปัจจุบันการทอดผ้าป่าได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยนิยมนำกิ่งไม้มาปักไว้ในกระถาง และนำผ้ามาผูกแขวนไว้ และอาจจะนำผ้ามาทำเป็นรูปร่าง ต่าง ๆ เช่น ชะนี รูปผี แขวนไว้ที่กิ่ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จะถวายพระ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ เงินหรือปัจจัยให้เสียบไม้แล้วปักกับต้นกล้วยเล็ก ๆ ในกองผ้าป่า

#ทอดผ้าป่าสามัคคี #เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า