ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.สงขลา ๔๐(เพิ่มเติม)

22
630720-001