อัปเดตความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะ ประจำวันที่ 17 ส.ค. 66 (ภาษามลายูถิ่น)

122

          เจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหายจำนวน 600 กว่าหลัง ซึ่ง แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการเร่งซ่อมแซมบ้านเรือน ปัจจุบันส่งมอบแล้วกว่า 291 หลัง รอการซ่อมแซมอีกจำนวน 358 หลัง พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูปรับพื้นที่เพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ธารน้ำใจสู่มูโนะ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า