พระสงฆ์ ร่วมกับ ทหารหมวกแดง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ยากไร้

147

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. พระสมุห์จิรพนธ์ ธมฺมจาโร  พระธรรมฑูต จังหวัดชายแดนภาคใต้ / เจ้าอาวาส วัดอุไรรัตนาราม อำเภอบาเจาะ, พระเมคิน วิริยารมฺโภ พระสงฆ์จากวัดวังหิน จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ชุดสันติสุขที่ 405 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข, กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 5 พร้อมกับ นางพารีดะ  อาลีซู ประธานสภาพัฒนาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส / คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 ด้านเด็กและสตรี และ ผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ไปยังบ้านดูกู หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าพบปะเยี่ยมเยียน นางเจ๊ะนิง  ดอเลาะ และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ พร้อมทั้งได้สอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาความเดือดร้อน และให้กำลังใจ ตามโครงการบ้านพอเพียง อีกทั้งยังได้ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน

          สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นความห่วงใยจากหลายๆ ภาคส่วน ทั้งทางคณะสงฆ์ หน่วยทหารในพื้นที่ และผู้นำชุมชน เพื่อดูแลในสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพของครอบครัวที่มีฐานะยากจน จึงได้ลงพื้นที่เชิงรุก พร้อมการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าช่วยเหลือ สำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ด้วยความเอาใจใส่ ในทุก ๆ ด้าน มุ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ยากไร้ และยังสร้างความดีใจ ให้กับญาติและประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า