ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ ๑๑๒ โดยวิธีคัดเลือก

115